Què oferim?
Quina és la línia que es vol seguir i quines són les intencions?

Amb aquesta formació es volen promocionar els concerts de cobla. Tot i que hi ha molta música de concert escrita per a cobla, no hi ha molts concerts programats. Pensem que aquesta música és equiparable a obres per a orquestres simfòniques, però que en comptes de ser interpretada per una orquestra simfònica, s’interpreta amb una cobla.

La intenció és poder arribar a interpretar grans obres per a cobla. Però com que la cobla no va ser creada per fer concerts, sinó per tocar sardanes i música tradicional arreu del territori català, aquesta cobla oferirà també audicions de sardanes. És més que probable que el fet que es vulgui arribar a l’objectiu de fer concerts tingui un impacte molt positiu en el nivell musical a les audicions de sardanes.

El repertori de la cobla estarà a mig camí entre sardanes de concert i sardanes balladores. Al llarg dels mesos en els quals s’ha anat posant en marxa el projecte, s’ha vist que hi ha moltes sardanes que tenen una part molt musical (de concert) però alhora també són balladores, així que la intenció serà seguir aquesta línia, sense descuidar però els grans èxits de la sardana. Ens diferenciem de moltes altres cobles precisament amb el repertori, ja que busquem que cada una de les sardanes que toquem tingui una part especial i diferenciada de la resta. Això normalment deriva amb sardanes més complicades d'interpretar però que a plaça són un plaer d'escoltar i de ballar. Per nosaltres cada sardana suposa un petit repte a nivell individual i de conjunt, però tenim ganes d'anar endavant i poder arribar a tenir un repertori ben elaborat.

Oferirem la possibilitat de fer altres activitats musicals que normalment també realitzen les cobles, com ara cercaviles amb formació de petita banda, interpretació de ballets tradicionals, participació en trobades geganteres i altres activitats musicals que se'n puguin derivar.

Al llarg de la nostra existència com a cobla, ja hem portat a terme diversos concerts sota la batuta de diferents directors de casa nostra com són, a part del nostre director titular Denis Rojo, els músics Robert Agustina, Joan Casas, Francesc Cassú, Jesús Ventura, Jordi Figaró i Marcel Ortega.